Hoppa till huvudinnehåll

Cybersecurity-företaget Outpost24 förvärvar spanska Blueliv. Förvärvet gör Outpost24 till en av de största aktörerna inom cybersäkerhet i Europa

13.jul.2021
Outpost24, en innovatör inom cybersäkerhet, annonserar idag att man förvärvar Blueliv, ett ledande företag inom analys av cybersäkerhetshot som är baserat i Barcelona, Spanien.

STOCKHOLM, 13 juli 2021Outpost24, en innovatör inom cybersäkerhet, annonserar idag att man förvärvar Blueliv, ett ledande företag inom analys av cybersäkerhetshot som är baserat i Barcelona, Spanien. Med uppköpet blir Outpost24 en av de största aktörerna inom cybersäkerhet i Europa. Företaget tillhandahåller en mycket avancerad mjukvara för bevakning av risker som gör att verksamheter både kan identifiera hot som riktar sig mot deras organisation och minska sin riskexponering.

Enligt analysföretaget Gartner är Threat Intelligence ”en evidensbaserad kunskap om befintliga eller framväxande hot eller risker som rör affärstillgångar. Ansvariga för IT-säkerheten på företag och myndigheter bör planera både utifrån nuvarande hot och sådana som kan bli aktuella på lång sikt”. Eftersom cyberattacker hela tiden utvecklas med nya metoder för att nyttja företagens värdefulla och känsliga information har Threat Intelligence blivit en viktig del av organisationers skydd mot välplanerade attacker.

”De senaste 18 månaderna har många företag och myndigheter haft svårt att hantera alla sårbarheter och attacker från olika håll, och de har även haft dålig uppfattning om sin risk i förhållande till den externa hotbilden,” säger Karl Thedéen, vd på Outpost24. ”Därför har de automatiska analyserna om hot blivit allt viktigare. Med kombinerade lösningar från Outpost24 och Blueliv kan kunderna reducera sin exponering för hot. De förstår bättre sin aktuella hotbild, och kan då prioritera hur de ska avvärja hoten och bli mer effektiva i sitt säkerhetsarbete.”

Blueliv anses tillhöra ledarskiktet i Europa inom ”Threat Intelligence” och har byggt upp ett stort förtroende för sin kompetens i cybersäkerhetsbranschen. De har en modulär arkitektur där man betalar vid behov och kunderna får därmed kostnadseffektiva säkerhetstjänster levererade i realtid. Bluelivs nyckelprodukt, Threat Compass, är byggd av moduler som minskar andelen lyckade attacker radikalt och förbättrar responsen vid incidenter. Informationen som inhämtas från både de öppna delarna av internet och från darknet hjälper även Bluelivs Threat Exchange Network. Det är ett nätverk som är skapat för att uppmuntra andra företag att dela med sig av nyheter och indikationer på hot, och erbjuder en realtidsbild med cyberhot där man kan spåra servrar och IP-nummer som används av brottslingar.

”Både Outpost24 och Bluliv fortsätter vår gemensamma mission att hjälpa företag och säkerhetsteam att bli mer effektiva och skydda sig bättre. Det finns många likheter mellan Outpost24 och Blueliv som gör att detta förvärv blir idealiskt sett ur våra kunders perspektiv, då de kan erbjudas unik säkerhets- och hotanalys,” sa Daniel Solis, vd och grundare av Blueliv. ”Med vår samlade kunskap och våra mycket uppskattade tjänster, tillsammans med Outpost24:s plattform med säkerhetsvärderingar och analyser, ser vi fram emot att tillsammans sätta en ny standard för bevakning av risker och hot.”

Mer detaljer om Outpost24 finns på https://outpost24.com

Om Outpost24

Outpost24 är ett ledande cybersäkerhetsföretag som hjälper verksamheter att få ut maximalt av sina IT-investeringar. Med företagets tjänst minskas kundernas riskexponering för cyberattacker och säkerheten förbättras kontinuerligt. Drygt 2 000 verksamheter i mer än 40 länder förlitar sig på Outpost24 för att värdera och analysera enheter, nätverk, applikationer och moln- och datalagring samt för rapportering enligt krav från myndigheter, branscher eller bolagen själva. Outpost24 grundades 2001 och arbetar med ledande organisationer inom bland annat finans och försäkring, myndigheter, sjukvård, detaljhandel, telecom, tech och tillverkning.

Om Blueliv

Blueliv är ledande i Europa inom threat intelligence och har sitt huvudkontor i Barcelona, Spanien. Blueliv strävar efter att ge sina kunder kollaborativa, automatiserade och fokuserad information om hot för att bekämpa cyberbrottslighet och för att hjälpa dem att se över sin digitala risk lika snabbt som hotbilden förändras. Blueliv täcker det bredaste spektrumet av hot på marknaden och har en modulär arkitektur där man betalar vid behov, vilket innebär att kunderna får kostnadseffektiva säkerhetstjänster i realtid, med hjälp av ett team av analytiker i världsklass. Threat intelligence är skalbart och lätt att både installera och använda, vilket maximerar säkerheten samtidigt som hot upptäcks snabbare och gör att det går fortare att reagera på incidenter och göra forensiska undersökningar.

Looking for anything in particular?

Type your search word here